Risicoanalyse

Met een risicoanalyse kun je inzichtelijk maken welke risico’s je organisatie, je proces of je project loopt op het gebied van informatiebeveiliging. Surity helpt bij het uitvoeren van de analyse, het betrekken van een brede groep medewerkers en het bepalen van de vervolgstappen.

Onze methodiek sluit aan op de wijze die door bijv. ISO27001 wordt voorgeschreven, maar daar voegen we nog wel onze eigen visie aan toe. Het sturen van je organisatie of project op basis van risico’s gaat namelijk verder dan het eenmalig doorlopen van een vragenlijstje. Bewustzijn en borging in mens en organisatie is wat ons betreft noodzakelijk.

We hanteren een stapsgewijze aanpak, waarbij we zoveel mogelijk stakeholders betrekken. Op hoofdlijnen hanteren we de volgende stappen:

  • Vaststellen context van de organisatie, het proces of het project

  • Uitvoeren Business Impact Analyse

  • Bepalen dreigingen en kwetsbaarheden

  • Selecteren van maatregelen

  • Rapportage

Op basis van dit rapport kun je vervolgens weloverwogen maatregelen implementeren om risico’s te voorkomen, te verminderen, over te dragen of simpelweg te accepteren.

Als je meer informatie over onze aanpak wilt hebben, horen we het graag!

pexels-photo-95916 Risicoanalyse

Meer informatie?

Als je vragen hebt over onze aanpak of graag bijgepraat wilt worden over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een risicoanalyse op je organisatie, een proces of een project, neem dan contact met ons op!

Bel: 06-53 90 98 72

E-mail: info@surity.nl

­