Privacy Scan

Met de komst van de Meldplicht Datalekken en hoge(re) boetes staat de beveiliging van persoonsgegevens behoorlijk in de spotlights. En dat is maar goed ook, want met het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat er best veel veranderen voor organisaties. Surity kan je helpen bij die verandering.

Je moet bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens goed documenteren en kunnen aantonen dat je de juiste maatregelen genomen hebt om die gegevens te beschermen. Daarnaast kan een eis als ‘het recht om vergeten te worden’ ook tot fundamentele functionele wijzigingen in software leiden. Iets om mee rekening te houden als je een pakket selecteert of zelf software in beheer hebt.

Met een Privacy Scan van Surity krijg je inzicht in de risico’s die je loopt met de persoonsgegevens waar je organisatie verantwoordelijk voor is. De scan bestaat uit de volgende stappen:

  • Creëren van overzicht en inzicht in het gebruik van persoonsgegevens binnen de organisatie

  • Vaststellen voor welke processen en systemen een PIA nodig is

  • In een workshop de PIA invullen

  • Identificeren van privacy-risico's

  • Bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te verkleinen

Dit alles resulteert in een rapport met geprioriteerde maatregelen op basis waarvan een verbeterplan kan worden opgesteld. Vanzelfsprekend kunnen we je daarna ook helpen met het implementeren van de maatregelen.

Als je meer informatie wilt hebben over een Privacy Impact Assessment of wilt weten of Surity je kan helpen, dan horen we het graag!

Fotolia_82683547_S Privacy Scan

Meer informatie?

Als je vragen hebt over onze aanpak of graag bijgepraat wilt worden over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment, neem dan contact met ons op!

Bel: 06-53 90 98 72

E-mail: info@surity.nl

­