Onsite Security Officer

Is een full-time Security Officer wat overdreven, maar heb je regelmatig behoefte aan advies, een kritische blik of wil je gewoon worden bijgepraat? Een Onsite Security Officer (voor bijvoorbeeld één dag per week) biedt dan uitkomst.

Veel kleinere organisaties zitten met een dilemma: wel dezelfde complexe informatiebeveiligingsvragen als een grote organisatie, maar niet de middelen om daar een gespecialiseerde medewerker voor aan te nemen. Intern opleiden lukt vaak ook niet of kost te veel tijd, maar vanuit leveranciers, klanten of toezichthouders wordt wel het een en ander geëist. Een uitkomst is dan de Onsite Security Officer van Surity.

Deze Onsite Security Officer huur je in voor bijvoorbeeld 1 dag per week. Deze dag kun je gebruiken om samen:

  • Een risicoanalyse uit te voeren

  • De awareness bij medewerkers te verbeteren

  • Een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) op te zetten

  • Het ondersteunen bij het oplossen van een incident of het melden van een datalek

Daarnaast kan de Onsite Security Officer helpen bij het opstellen van processen en procedures, het uitvoeren van interne controles en het adviseren over de technische implementatie.

Met een Onsite Security Officer van Surity heb je dus de voordelen van een ervaren beveiligingsspecialist, terwijl de kosten beperkt zijn.

office-1209640_640 Onsite Security Officer

Meer informatie?

Als je vragen hebt over de manier waarop een Onsite Security Officer van Surity je kan ondersteunen, neem dan contact met ons op!

Bel: 06-53 90 98 72

E-mail: info@surity.nl

­